Θρεπτικά Υλικά Καλλιέργειας
[Προϊόν]  [Συσκευασία]  [Τιμή Συσκευασίας]
Μικροβιολογικά τρυβλία με ζωμό
Mueller Hinton Agar 90cm 10Τεμ. 4,20
Blood/MacConkey No2 Agar 90cm 10Τεμ. 6,00
Nutrient Agar 90cm 10Τεμ. 4,60
Sabouraud/CHL Agar 90cm 10Τεμ. 4,60
S.S. Agar 90cm 10Τεμ. 4,30
Chocolate Agar 90 cm 10Τεμ. 5,00
Chapman (Manitol) Agar 90cm 10Τεμ. 4,60
MacConkey No2 90cm 10Τεμ. 4,30
Blood Agar 90cm 10Τεμ. 4,60
Blood/MacConkey No2/SAB+CHL. AGAR 90mm 10Τεμ. 7,80
Blood Agar 60cm 10Τεμ. 5,60
Mueller Hinton II Agar Τετράγωνο 1Τεμ. 12,60
Μικροβιολογικά φιαλίδια με ζωμό 
Blood Base Agar 100ml. 1,00
MacConkey No2 Agar 100ml. 1,00
Sabouraud Agar + Chloraphenicol 100ml 1,00
Chocolate Agar 100ml 1,30
Mueller Hinton Agar 100ml 1,00
Nutrient Agar 100ml 1,00
S.S. Agar 100ml 1,30
SELENITE BROTH & THIOGLYCOLATE - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ MEDIL
Selenite Broth  10ml 1,50
Thioglycolate 10ml 1,50
Μικροβιολογικά τρυβλία χωρίς ζωμό
Τρυβλία  90mm (Κενά)  20Τεμ. 1,70
Τρυβλία  90mm Διχοτομημένα  (Κενά)  20Τεμ. 2,00
Τρυβλία  90mm Τριχοτομημένα (Κενά)  20Τεμ. 2,00
Τρυβλία  120mm Τετράγωνα  (Κενά)  20Τεμ. 7,70
Τρυβλία  60mm (Κενά)  20Τεμ. 1,70
ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ BIOPREPARE
MYCOTEST U/M 10T 10Τεμ. 19,50
MYCOTEST S/T 10T 10Τεμ. 31,00
MYCOTEST BROTH UA  (Ζωμοί Ουρίας - Αργινίνης) 1Τεμ. 1,20
A7 - MYCOPLASMA AGARV  1Τεμ. 3,30

 

Scroll to top