ΔΙΣΚΟΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΥ:   BECTON-DICKINSON 
 (Όλοι οι δίσκοι είναι σε σωληνάκια των 50 δισκίων) 
ΑΜΠΙΚΙΛΛΙΝΕΣ  &   ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ 
 

PENICILLIN  2,70 
AMOXICILLIN  2,70 
AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID  2,70 
AMPICILLIN/SULBACTAN  2,70 
PIPERACILLIN  2,70 
PIPERACILLIN / TAZOBACTAM  2,70 
MECILLINAM  2,70 
TICARCILLIN  2,70 
TICARCILLIN/CLAVULANIC  2,70 
OXACILLIN  2,70 
ERTAPENEM  2,70 
LORACARBEF  2,70 
IMIPENEM  2,70 
MEROPENEM  2,70 
ΕΡΥΘΡΟΜΥΚΙΝΕΣ-ΜΑΚΡΟΛΙΔΙΑ
ERYTHROMYCIN  2,70 
AZITHROMYCIN  2,70 
CLARITHROMYCIN  2,70 
CLINDAMYCIN  2,70 
ROXITHROMYCIN  2,70 
ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ

CEPHALEXIN  2,70 
CEFADROXIL  2,70 
CEFAZOLIN  2,70 
CEFACLOR  2,70 
CEFAMANDOLE  2,70 
CEFEPIME  2,70 
CEFIXIME  2,70 
CEFOTAXIME  2,70 
CEFOXITIN  2,70 
CEFPROZIL  2,70 
CEFTAZIDIME  2,70 
CEFTRIAXONE  2,70 
CEFUROXIME  2,70 
CEPHALOTHIN  2,70 
ΑΜΙΝΟΓΛΥΚΟΣΙΔΕΣ & ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ 
AMIKACIN  2,70 
TOBRAMYCIN  2,70 
GENTAMYCIN  2,70 
NETILMYCIN  2,70 
NEOMYCIN  2,70 
ΚΙΝΟΛΟΝΕΣ 
NALIDIXIC ACID  2,70 
CIPROFLOXACIN  2,70 
LEVOFLOXACIN  2,70 
NORFLOXACIN  2,70 
OFLOXACIN  2,70 
ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΕΣ
TETRACYCLINE  2,70 
DOXYCYCLINE  2,70 
TIGECYCLINE  2,70 
                               ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ - ΑΝΤΙΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΑ -ΙΜΙΔΑΖΟΛΙΑ 
FLUCONAZOL  2,70 
AMPHOTERICIN  2,70 
CLOTRIMAZOL  2,70 
FOSFOMYCIN  2,70 
MICONAZOL  2,70 
METRONIDAZOLE  2,70 
RIFAMPICIN  2,70 
ΑΛΛΑ  ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

ΜΟΝΟΜΠΑΚΤΑΜΕΣ
AZTREONAM  2,70 
ΑΝΤΙ-ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΙΚΑ
BACITRACIN  2,70 
ΑΜΦΕΝΙΚΟΛΕΣ
CHLORAMPHENICOL  2,70 
ΠΟΛΥΜΥΞΝΕΣ
COLISTIN  2,70 
ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΑ
FUCIDIC ACID  2,70 
NITROFURANTOIN  2,70 
ΟΞΑΖΟΛΙΔΙΟΝΕΣ
LINEZOLID  2,70 
TEICOPLANIN  2,50 
VANCOMYCIN  2,50 

Scroll to top