Όροι χρήσης

Η Κ. & Κ. Γενικό Εμπόριο και ο Γιώργος Κων. Κοντόπουλος, είναι ο κύριος και νομέας της πνευματικής ιδιοκτησίας, της δημιουργίας, συγγραφής, κατασκευής και διανομής των σελίδων, του δικτυακού τόπου e-medbox.gr.

Εκφράζουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τον Δρ Θεόδωρο Ξεν. Βασιλειάδη, ο οποίος με τη ιατρική γνώση και την  εμπειρία του συνέβαλε, στην κατασκευή και την οργάνωση των σελίδων, προϊόντων και εμπορικών καταλόγων και ιατρικών θεμάτων του e-medbox.gr.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

To e-medbox.gr  παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου μια πλούσια συλλογή ιατρικών ενημερωτικών υπηρεσιών, σελίδων ιατρικών εμπορικών ειδών, ιατρικών υπολογιστικών εργαλείων και επιλογών ή/και πηγών συμπεριλαμβανομένων διαφόρων συνδέσμων αναφοράς στη βιβλιογραφία.  Επίσης παρέχεται και η δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη η επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε περίπτωση αναζήτησης πρόσθετων πληροφοριών με τους όρους που παρατίθενται παρακάτω.  Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο e-medbox.gr  υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης.

Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του e-medbox.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «πληροφοριακά» για την ενημέρωση του επισκέπτη / χρήστη και το e-medbox.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την «διαγνωστική» ή «θεραπευτική» χρήση των πληροφοριών των σελίδων.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του e-medbox.gr συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, των γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και σήματα υπηρεσιών του e-medbox.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρούνται: α) η κοινοποίηση σε τρίτους των άρθρων των σελίδων που φέρουν υπό τοv τίτλο τους την ένδειξη «e-mail» και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από e-medbox.gr και β) η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το e-medbox.gr , χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του e-mer.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται αποτελούν μία ενημερωτική προσφορά προς τον εγγεγραμμένο στο πελατολόγιο επισκέπτη/χρήστη του e-medbox.gr με σκοπό την εύκολη και επαναληπτική πρόσβαση σε αναλυτική ενημέρωση και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως διαγνωστικές ή θεραπευτικές οδηγίες. Το e-medbox.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα και την πληρότητα  του καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή των εμπορευμάτων. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του e-medbox.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, το e-medbox.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του e-medbox.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του e-medbox.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το e-medbox.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το e-medbox.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Eπίσης το e-medbox.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το e-medbox.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το e-medbox.gr.

Το e-medbox.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή wrapper. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το e-medbox.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Το e-medbox.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Α. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ :  Επικοινωνία τηλεφωνική για ενημέρωση είναι αποδεκτή.

Β. ΜΕ ΧΡΗΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (E-MAIL) :

Η διαδικασία επικοινωνίας του επισκέπτη/χρήστη είναι δυνατή δια έγγραφων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το e-medbox.gr στην σελίδα https://e-medbox.gr/?page_id=3546 και  διέπεται από τους όρους του παρόντος. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους αυτούς παρακαλούμε να μην εισέλθει στη διαδικασία αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στο e-medbox.gr

 Ο επισκέπτης / χρήστης που είναι κάτοχος ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) από όπου αποστέλλεται το μήνυμα είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε χρήση της και για το περιεχόμενο των μηνυμάτων και των αναρτήσεων  του. Το e-medbox.gr δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να φέρει ευθύνη για πράξεις που σχετίζονται με τη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχο. Ο κάτοχος οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως στο e-medbox.gr οποιαδήποτε χρήση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης από τρίτο χωρίς εξουσιοδότηση καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού. Το e-medbox.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και αναρτήσεων που λαμβάνονται από τους επισκέπτες/χρήστες μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης. To e-medbox.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει κάποιο πρόσωπο σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος.

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, e-medbox.gr παρέχει στους χρήστες/μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάγνωση του περιεχομένου των ιστοσελίδων και την επικοινωνία των χρηστών. Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη και πνευματική ιδιοκτησία του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης/μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών των παραπάνω.

Το e-medbox.gr δεν είναι δυνατό, λόγω του φόρτου  ή του όγκου του, να ελέγχει πάντα το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες/μέλη του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την αμεσότητα, την ακρίβεια, την ακεραιότητα της ενημέρωσης. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του οφείλει να ελέγχει τις αναρτήσεις τοίχου των φίλων του για να μην εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο e-medbox.gr για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες του. Σε περίπτωση που το e-medbox.gr λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη σύνδεση του χρήστη/μέλους ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης/μέλος δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο χρήστης e-medbox.grκατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το doctorvasiliadis.gr και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των σελίδων του e-medbox.gr

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του e-medbox.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του e-medbox.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 

Scroll to top