ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Στo πλαίσιo της εμπορικής πολιτικής της επιχείρισης μας, αποδεχόμαστε επιστροφές προϊόντων που εμπίπτουν αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

  • Ελαττωματικά προϊόντα με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του κατασκευαστή
  • Λανθασμένη αποστολή προϊόντος από τη δοθείσα γραπτή παραγγελία σας  που αποστείλατε μέσω email, ή μέσω website


Με την υποβολή τη φόρμας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ενημερώσουμε αν γίνεται αποδεκτή η αίτηση επιστροφής.
Επιστροφές προϊόντων δε θα γίνονται δεκτές χωρίς την συμπλήρωση της κάτωθι φόρμας. 


Τα κάτωθι στοιχεία είναι απαραίτητα για την συμπλήρωση της φόρμας:

  • Hμερομηνία αγοράς
  • Lot Number (αριθμός παρτίδας που αναγράφεται στην συσκευασία)
  • Ποσότητα
  • Περιγραφή: Σύντομη περιγραφή του προβλήματος και λόγος που αιτείστε επιστροφή 
  • Αριθμός Σχετικού Παραστατικού: [ημερομηνίας όχι παλαιότερης 30 ημερών]
  • Παρακαλούμε επισυνάψτε ευκρινείς φωτογραφίες που παρουσιάζουν με σαφήνεια το λόγο για τον οποίο αιτείστε επιστροφή.
  • Τυχόν άλλα χρήσιμα σχόλια.

Ο χρόνος επιστροφής σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά το διάστημα του ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων.

Οι επιστροφές θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά με τη μεταφορική εταιρεία που θα σας υποδείξει η Εταιρεία μας. 

Η Εταιρεία μας θα φέρει την ευθύνη για την έκδοση πιστωτικών σημειωμάτων σε διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης του δελτίου αποστολής που θα συνοδεύει την επιστροφή σας. 

Τα πιστωτικά παραστατικά που θα εκδώσουμε θα αποστέλλονται στην εταιρεία.

Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας συνιστούμε να υποβάλλετε τις παραγγελίες σας:
-μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μας e-medbox.gr  ή 
-μέσω της φόρμας αιτημάτων επιστροφών της ιστοσελίδας μας  

 

 

Scroll to top